×
Zoeken in Lezen123

Disclaimer / Privacy

Algemeen

Alle prijzen op deze site zijn in EURO, inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Bij duidelijke fouten zijn wij genoodzaakt de prijs aan te passen, vanzelfsprekend houdt u in dit geval het recht de koop te ontbinden. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Aanbiedingen en aflevering

Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld. Alle bestellingen die ma-vrij voor 13.00 uur binnen zijn worden dezelfde dag verzonden (indien voorradig), een latere bestelling zal afhankelijk zijn van drukte en ophaalmoment door de pakketdienst.

Voorraad

Alle getoonde producten zijn voorradig, tenzij anders vermeld. Deze informatie wordt meerdere malen per dag bijgewerkt en wijzigt dus regelmatig. Wilt u echt zeker weten of een bepaalde bril voorradig is, dan raden wij u aan om te e-mailen naar info@www.lezen123.nl om er zeker van te zijn dat de producten voor u gereserveerd worden (indien voorradig).

Hyperlinks en downloads

Bepaalde verwijzingen op deze site kunnen voeren naar sites die door derden worden aangeboden en bijgehouden en waarover www.lezen123.nl  geen controle heeft. Wij dragen en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van dergelijke sites. Bovendien kan onze site downloadable items bevatten die geïnstalleerd dienen te worden op uw eigen PC. Het downloaden en installeren van deze items is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. www.lezen123.nl aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Privacyverklaring

Icon Eyewear Europe B.V. handelend met de naam Lezen123.nl, gevestigd aan Marconilaan Noord 52, 4614HB Bergen op Zoom, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: http://www.lezen123.nl
Icon Eyewear Europe B.V.
Marconilaan Noord 52
4614HB Bergen op Zoom
The Netherlands
E-mail: info@lezen123.nl
Telefoon: +31168321780

Dhr. J. Gallagher is de Functionaris Gegevensbescherming van Icon Eyewear Europe B.V. Hij is te bereiken via james@iconeurope.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Icon Eyewear Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens:Reden verwerking:
Sociale titel (man/vrouw)Aanhef voor poststuk
VoornaamVoor poststuk
AchternaamVoor poststuk
Evt BedrijfsnaamVoor poststuk
Evt Btw nummerVoor uw zakelijke factuur
E-mailadresVoor contact en bevestiging bestelling
StraatnaamVoor poststuk
PostcodeVoor poststuk
StadVoor poststuk
LandVoor poststuk
TelefoonnummerVoor eventuele vragen over uw bestelling
Bevestiging nieuwsbriefOm u max. 6 maal per jaar een aanbieding te kunnen sturen (alleen indien u zich aangemeld heeft)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hoewel de aard van ons produkt hoofdzakelijk een andere leeftijdscategorie aan zal spreken, heeft onze website en/of dienst niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@www.lezen123.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Grondslag verwerking persoonsgegevens:

Icon Eyewear Europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

Ten behoeve van de overeenkomst:

de gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

Wettelijke verplichting:

de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is (zoals BTW afdracht).

Geautomatiseerde besluitvorming

Icon Eyewear Europe B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Icon Eyewear Europe B.V.) tussen zit. Icon Eyewear Europe B.V. gebruikt voor de exploitatie van de webshop www.lezen123.nl het volgende computerprogramma:

Woocommerce

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Icon Eyewear Europe B.V. verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Icon Eyewear Europe B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk strikt nodig is. Wij hanteren de bewaartermijn van uw persoons en bestelgegevens van 7 jaar, dit ivm de wettelijke bewaarplicht voor transacties.

Bij inactiviteit worden, de eerstvolgende 1 januari na deze periode, uw gegevens automatisch door ons verwijderd. Dit betekent dat u na deze periode geen inzicht heeft in- of aanspraak kunt maken op eventueel gespaarde loyaltee punten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Icon Eyewear Europe B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Icon Eyewear Europe B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derde partijen zijn:

  • Post NL, voor de verwerking van uw poststuk en aflevering van uw pakket.
  • MultiSafePay, voor de afhandeling van uw (terug)betaling. Een getekend addendum ten behoeve van de wet gegevensbescherming die uitlegt uit op welke wijze zij uw gegevens verwerken is op aanvraag beschikbaar.
  • Feedbackcompany: om u ons onafhankelijk te kunnen laten beoordelen
  • De accountant in het kader van de afhandeling van onze BTW aangifte en samenstellen van de jaarrekening naar aanleiding van alle bestellingen die wij via www.lezen123.nl hebben ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Icon Eyewear Europe B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek wordt u gevraagd akkoord te gaan met ons cookiebeleid. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Betaald Adverteren

Via Google Adwords plaatsen wij betaalde advertenties. Dit zorgt ervoor dat wanneer iemand in Google zoekt met zoekwoorden die met onze produkten te maken hebben, ons als resultaat zou kunnen zien. U moet denken aan het zoeken op "leesbril" of "online leesbril kopen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@www.lezen123.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Icon Eyewear Europe B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Icon Eyewear Europe B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Icon Eyewear Europe B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt zichtbare en onzichtbare maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lezen123.nl.